Naše služby

V  Rehabiliatačnej ambulancii pracuje  odbornicka  FBLR MUDr. Božena Cunderlikova a venuje sa  predovšetkým  diagnostike, diferenciálnej diagnostike a liečeniu funkčných porúch chrbtice a ostatného pohybového aparátu:

 • bolestiam kĺbov končatín – bedier, kolenných kĺbov, plecových kĺbov
 • bolestiam v najrôznejších oblastiach chrbtice
 • liečeniu a vzťahmi medzi chrbticou a vnútornými orgánmi
 • liečeniu poúrazových  stavov v celej šírke a liečeniu rôznych iných bolestivých stavov

Na  odstránenie funkčných porúch pohybového aparátu sú  rehabilitačné postupy :

 • špecifické i nešpecifické mobilizačné techniky ako na oblasť chrbtice, tak i na kĺby končatín
 • manipulačné techniky  na  blokády  krčnej, hrudnej i driekovej chrbtice
 • obstreky s liečivom do okolia kĺbov a chrbtice
 • najrôznejšie druhy  fyzikálnej,  špeciálnej  pohybovej a reflexnej liečby podľa zistených porúch a ich  kombinácie
 • celotelovú   akupunktúru na bolestivé stavy  a parezy lícneho nervu
 • aplikácie na  báze polydioxanových vlákien  v liečbe  klbov a chrbtice
 • liečebný kineziotejping chrbtice, končatín a vybraných svalových skupín

rehabilitáciaKaždý pacient absolvuje najprv vstupné lekárske vyšetrenie s návrhom komplexného individuálneho rehabilitačného plánu.  Na lekárske vyšetrenie nadväzuje rehabilitačná liečba vedená skúseným fyzioterapeutom. Procedúry aplikujú fyzioterapeutky. Jednotlivé metodiky a rehabilitačné postupy sú špecifikované podľa individuálneho nálezu.Pri liečbe používame rôzne druhy reflexnej terapie a kombináciu rôznych druhov fyzikálnej liečby – elektroterapiu, svetloterapiu, teploterapiu, sonoterapiu, magnetoterapiu, mechanoterapiu. Liečba je ukončená inštruktážou a nácvikom vhodných cvičení na doma, a často aj cieleným kineziotapingom pod vedením  fyzioterapeutky.

Úzko spolupracujeme s RTG pracoviskom, neurologickými aj ortopedickými ambulanciami aj ostatnými odbornými pracoviskami/ traumatologické ambulancie/. Každý pacient, pokiaľ je to nutné, je odoslaný na doplňujúce RTG vyšetrenie či chrbtice alebo  kĺbov ako aj na MRI  či CT.  Máme bohatú skúsenosť a dostatok času s vyhodnocovaním týchto sofistikovaných  nálezov  ako aj sonografických nálezov na pohybovom aparáte a prihliadame  ku stavu u nás  zistených  funkčných  nálezov pri indikovaní na operačnú liečbu.

Na vyšetrenie je  potrebné doporučenie lekára a výmenný lístok  so zdravotnou dokumentáciou  a dobré  je mať výsledky RTG, MRI  k nahliadnutiu.

Pacienti bez výmenného  lístka   budú   vedení ako samoplatcovia.