Naše služby

Odborná ambulancia sa predovšetkým venuje diagnostike, diferenciálnej diagnostike a liečeniu funkčných porúch chrbtice a ostatného pohybového aparátu:

  • bolestiam v najrôznejších oblastiach chrbtice
  • bolestiam kĺbov končatín – bedier, kolenných kĺbov, plecových kĺbov
  • liečeniu a vzťahmi medzi chrbticou a vnútornými orgánmi
  • liečeniu poúrazových  stavov v celej šírke a liečeniu rôznych iných bolestivých stavov

Pre odstránenie funkčných porúch pohybového aparátu používame:

  • špecifické i nešpecifické mobilizačné techniky ako na oblasť chrbtice, tak i na kĺby končatín
  • manipulačné techniky
  • obstreky s liečivom do okolia kĺbov a chrbtice
  • najrôznejšie druhy  fyzikálnej,  špeciálnej  pohybovej a reflexnej liečby podľa zistených porúch a ich  kombinácie
  • celotelovú   akupunktúru
  • liečebný kineziotejping chrbtice, končatín a vybraných svalových skupín

 

rehabilitáciaKaždý pacient absolvuje najprv vstupné lekárske vyšetrenie s návrhom komplexného individuálneho rehabilitačného plánu.  Na lekárske vyšetrenie nadväzuje rehabilitačná liečba vedená skúseným fyzioterapeutom. Procedúry aplikujú fyzioterapeutky. Jednotlivé metodiky a rehabilitačné postupy sú špecifikované podľa individuálneho nálezu. Pri liečbe používame rôzne druhy reflexnej terapie a kombináciu rôznych druhov fyzikálnej liečby – elektroterapiu, svetloterapiu, teploterapiu, sonoterapiu, magnetoterapiu, mechanoterapiu. Liečba je ukončená inštruktážou a nácvikom vhodných cvičení na doma, a často aj cieleným kineziotapingom pod vedením  fyzioterapeutky.

Úzko spolupracujeme s RTG pracoviskom, neurologickými aj ortopedickými ambulanciami aj ostatnými odbornými pracoviskami/ traumatologické ambulancie/. Každý pacient, pokiaľ je to nutné, je odoslaný na doplňujúce RTG vyšetrenie či chrbtice alebo  kĺbov ako aj na MRI  či CT. Máme bohatú skúsenosť a dostatok času s vyhodnocovaním týchto sofistikovaných  nálezov  ako aj sonografických nálezov na pohybovom aparáte a prihliadame  ku stavu u nás  zistených  funkčných  nálezov pri indikovaní na operačnú liečbu.

Na vyšetrenie je najvhodnejšie  prísť so zdravotnou dokumentáciou s výsledkami RTG, MRI  k nahliadnutiu s odporúčaním vyšetrenie na výmennom lístku. Pacienti môžu prísť na konzultáciu aj liečbu  na vlastnú žiadosť ako samoplatcovia, hlavne poistenci z  europskych krajín.

UNIREHA s.r.o poskytuje zdravotnú starostlivosť aj postupmi vybratými z tradičnej čínskej medicíny ako je akupunktúra. Vyšetrenie a samotný liečebný výkon akupunktúry nie je hradený zdravotnými poisťovňami.